Kotły c.o. - archiwum

Kotły c.o. - archiwum

W związku z wprowadzeniem dyrektyw związanych z ochroną środowiska a tym samym wymogami stawianymi urządzeniom grzewczym na paliwa stałe część z naszych produktów została wycofana ze sprzedaży. W związku z powyższym prezentujemy te kotły w celach gwarancyjnych związanych z samymi kotłami a także osprzętem do tych urządzeń. Obecnie w ofercie posiadamy kotły 5 klasy oraz ecodesign (ekoprojekt). W naszej ofercie znajdują się również dopuszczone do sprzedaży kotły KWM-SP o mocach od 500 kW do 900 kW.