kotły dużej mocy

kotły dużej mocy

Oferta nasza obejmuje kotły typu KWM-SP o mocach 510, 600 i 900 kW. Kotły centralnego ogrzewania typu KWM-SP tworzą generację kotłów opalanych paliwem stałym. Sprawność energetyczna kotła kształtuje się w granicach 85 %. Są to kotły do spalania miału węgla kamiennego lub Eko-groszku II granulacji do 25 mm. Kotły produkowane są z wysokiej jakość stosowanych materiałów z blachy kotłowej P265GH 6 mm co zapewnia długotrwałą bezawaryjną prace. Podajnik szufladowy podaje paliwo do kotła. Automatyczny sposób podawania paliwa bezpośrednio do paleniska, sprawia, że kocioł odznacza się wysoką efektywnością cieplną i niezwykle niską emisją substancji szkodliwych, co potwierdza atest ekologiczny i świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5 wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.