Zakupy na raty

Dzięki współpracy z biurem kredytowym nasi Klienci mają możliwość zakupienia kotłów i maszyn rolniczych na raty, także na odległość. Raty dostępne są dla osób fizycznych, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy rolniczą. Maksymalna kwota kredytu to 40 000 zł. Klient sam decyduje na jaki okres będą rozłożone raty (minimalny okres to 6 miesięcy, a maksymalny – 60 miesięcy), a także wybiera dzień płatności raty. Na oświadczenie można otrzymać kredyt do kwoty 5000 zł. W takiej sytuacji wymagany jest tylko dowód osobisty i ustne oświadczenie Klienta na temat osiąganych dochodów. W przypadku Klientów prowadzących działalność rolniczą mogą otrzymać kredyt na oświadczenie do kwoty 15 000 zł. Możliwość łączenia kilku źródeł dochodu.

Akceptowane źródła dochodów:
- umowa o pracę (minimum 3 miesiące)
- umowa zlecenie, o dzieło
- umowa najmu
- działalność gospodarcza (minimum 6 miesięcy)
- działalność rolnicza
- emerytura
- świadczenie przedemerytalne
- renta inwalidzka (Bank nie akceptuje renty socjalnej)
- renta rodzinna po zmarłym współmałżonku
- renta strukturalna